INVENTAX - Gdy szukasz pełnej obsługi księgowo - kadrowej
oraz doradztwa w zakresie podatków i płac.

INVENTAX to firma księgowo - podatkowa posiadające Licencję Ministra Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Licencja Ministra Finansów

Zapraszamy

Optymalna księgowość

Logo INVENTAXINVENTAX jest wyspecjalizowaną firmą oferującą kompleksową obsługę księgowo-podatkową oraz kadrowo-płacową spółek handlowych, spółek cywilnych oraz jednoosobowej działalności gospodarczej. Usługi świadczone przez INVENTAX są zgodne z polską ustawą o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 z póź.zm.), a także standardami międzynarodowymi – MSSR/MSSF.

Proponowany przez nas model biznesowy wyróżnia się najwyższą jakością usług, świadczonych przez licencjonowanych księgowych oraz doradców podatkowych wedle czytelnych zasad. Naszymi Klientami są jednostki z różnych branż gospodarki.

Każdego dnia staramy się, aby nasi Klienci byli zadowoleni z jakości świadczonych przez nas usług. Cechuje nas nie tylko odpowiedzialność i profesjonalizm, ale i poufność oraz najwyższe kwalifikacje pracowników. Każdego Klienta traktujemy indywidualnie, aby zaproponować mu rozwiązania idealnie dopasowane do jego potrzeb i możliwości. Dzięki temu zyskujemy zaufanie, co daje nam motywację do ciągłego doskonalenia się.

Polityka rachunkowości

Przedsiębiorstwa obowiązane są stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy, a także zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną, co oznacza, że jej główną funkcją jest rzetelny i jasny obraz, a więc zapewnienie wiarygodności sprawozdań finansowych. Określając zasady (politykę) rachunkowości należy zapewnić wyodrębnienie w rachunkowości wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki, przy zachowaniu zasady ostrożności.
Ustawa o rachunkowości

Poznaj nasz zespół

Marcin Krzyśko

Marcin Krzyśko

Partner zarządzający | Ekspert z zakresu międzynarodowych struktur podatkowych i kapitałowych oraz optymalizacji biznesu. Języki: Polski, Angielski, Rosyjski, Niemiecki, Arabski

Renata Woźniak

Renata Woźniak

Szefowa zespołu | Dyplomowana księgowa posiadająca Certyfikat Księgowy Nr 46962/2010 nadany przez Ministra Finansów RP. Języki: Polski, Angielski, Rosyjski

Tomasz Małecki

Tomasz Małecki

Prawnik | Specjalista z zakresu przekształceń podatkowych i prawnych podmiotów gospodarczych. Języki: Polski, Angielski

PODMIOTY GRUPY I PODMIOTY STOWARZYSZONE

 • SIGGAM Logo

  SIGGAM | Optymalizacja ZUS, podatku od nieruchomości, PEFRON, CIT, VAT, PCC

 • QUADRIS Logo

  QUADRIS | Doradztwo gospodarcze, Finansowanie, Inwestycje

 • INVENTAX Logo

  INVENTAX | Biuro rachunkowe | Księgi handlowe i podatkowe

 • 360HRLogo

  360HR | Analityka HR, Optymalizacja procesów HR i kosztów pracy

 • PIRA Research House Logo

  PIRA | Research House: Badania, Analizy, Raporty, Komentarze

 • WG LEGAL Logo

  WG LEGAL | Kancelaria Radcy Prawnego Wojciecha Golaka. Podmiot Stowarzyszony